• SHR BEAUTY MESSE
  • SHR BEAUTY MESSE 2024
  • SHR Germany Firma
  • Haarentfernungsgerät Aktion
  • Beauty Forum 2022
  • Wo der Erfolg
  • Beauty Forum Muenchen 2019
  • Marktführer
  • bis zum 10 Jahre Garantie
  • Beauty Messe Düsseldorf 2019

Datenschutz

Veri koruması

Tarafımızca edinilen ve kayıt altına alınan tüm kişisel veriler yalnızca sözleşmeye yönelik olarak kullanılır. Müşterinin adı ve soyadı, ona ait fatura ve teslimat adresi, gerekli hallerde telefon numarası ve e-mail adresi de kayda alınır. Yasal yönden bir gereklilik olması haricinde (icra dairesi, avukat, kredi büroları), edinilen bilgiler üçüncü şahıslara verilmez.


Müşteri her zaman ücretsiz olarak kayıt altına alınan bu verilerle ilgili bilgi edinme, rapor alma, kısıtlama ve bu veriyi sildirme hakkına sahiptir.  

Sayfalarımıza sosyal iletişim ağı Facebook eklentileri,  1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA ‘den entegre edilmiştir. Facebook eklentilerini sayfamızdaki Facebook-Logosu ya da "Beğen” seçeneğinden tanıyabilirsiniz. Facebook eklentileri hakkında özet bilgiye: http://developers.facebook.com/docs/plugins/ adresinden ulaşabilirsiniz.


Sayfalarımızı ziyaret ettiğinizde sizin tarayıcınız ile Facebook sunucusu arasında bu eklenti üzerinden doğrudan bağlantı kurulur. Bu sayede Facebook sizin kendi IP adresiniz üzerinden sayfamızı ziyaret ettiğiniz bilgisine ulaşır. Facebook’a hesabınızda iken “Beğen” seçeneğine tıkladığınızda sayfalarımızın linklerini kendi Facebook sayfanıza link olarak gönderebilirsiniz. Facebook bu sayede sayfalarımıza yapılan ziyareti sizin hesabınızla ilişkilendirir. Burada sayfaların sunucuları olarak aktarılan verilerin içeriği ve Facebook ta kullanımı hakkında herhangi bir bilgimizin olmadığını belirtmek istiyoruz. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgiyi Facebook ver koruma başlığı altında http://de-de.facebook.com/policy.php adresinden bulabilirsiniz. Eğer Facebook’un sayfalarımıza yapılan ziyaretleri sizin Facebook hesabınızla ilişkilendirilmesini istemiyorsanız, Facebook hesabınızdan çıkmanız gereklidir.


Bu Web sitesi Google Analytics, yani Google Inc. ("Google") web analiz hizmetini kullanmaktadır. Google Analytics bilgisayara kaydedilen ve sizin aracılığınızla web sitesi analizini mümkün kılan "çerezler" adı verilen metin dosyaları kullanır. Çerezler ile bu web sitesinin kullanımınız hakkında (sizin IP adresiniz de dâhil) oluşturulan veriler Google’ın ABD’deki bir sunucusuna aktarılır ve orada kayıt altına alınır. Google bu bilgileri web sitesini kullanımınızı değerlendirmek, web sitesi işletmecileri için web sitesi aktivitelerinin değerlendirmesini yapmak ve veri toplamak ve daha başka web site kullanımı ve internet kullanımına bağlı hizmetler oluşturmak için kullanır. Aynı zamanda Google bu bilgileri yasal açıdan gerekli olması ve üçüncü şahısların bu verileri Google adına işleme gereği duyması halinde 3. şahıslara da aktarabilecektir. Ancak Google IP adresinizi hiç bir koşulda başka Google Inc. verileriyle ilişkilendirmeyecektir. Bu çerezleri kendi bilgisayarınızda bulunan Browser yazılımı üzerinden yapacağınız uygun bir ayar ile engelleyebilirsiniz; ancak bu durumda gerektiğinde web sitenizin tüm işlevlerini kullanamayabileceğinizi belirtmek isteriz.  İlave olarak çerezler tarafından edinilen ve web sitenizin kullanımına yönelik bu verilerin (IP adresiniz dâhil)  Google toplanmasını ve işlenmesini veya Google tarafından işlenmek üzere gönderimini aşağıdaki linkte mevcut olan eklentiyi indirip kurulumunu yaparak engelleyebilirsiniz: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Telif hakkı ile ilgili bilgilendirme

Internet sayfamızda yayınlanan fotoğraflar ve tarafımızdan oluşturulan metinler telif hakkı yönünden koruma altındadır. İzinsiz çoğaltma ve yayınlama durumunda (özet dâhil) Telif Hakkı Yasası Madde 97 uyarınca cezai ve medeni kanun yönünden takibe uğrar.İçerik ve linkler için sorumluluk 

Sayfalarımızın içerikleri büyük bir özenle hazırlanmıştır. İçeriklerin doğruluğu, tamlığı ve güncelliği konusunda ise maalesef sorumluluk alamıyoruz. Hizmet sunucu sıfatıyla Madde 7 Par. 1 TMG uyarınca genel yasalar çerçevesinde sadece sayfadaki kendi içeriklerimizden sorumluluk alabiliyoruz. Madde 8 - 10 TMG uyarınca hizmet sunucu sıfatıyla aktarılan ya da kaydedilen üçüncü taraf bilgileri denetlemekle ya da bununla ilgili yasal mevzuat takibini yapmakla sorumlu değiliz. Genel yasalar çerçevesinde bilgilerin kaldırılması ya da engellenmesinden doğan sorumluluklar bunun dışındadır. Ancak bu yönde bir sorumluluk, somut olarak yasal ihlalin söz konusu olduğu bilgisinin ulaşması halinde doğar. Söz konusu yasal ihlaller hakkında bilgi edinilmesi halinde bu içerikler derhal kaldırılacaktır.  

Bizim teklifimiz üçüncü şahıslara ait harici web sitelerine linkler içermektedir ve bizim bu linklerin içeriğine müdahale etme olanağımız bulunmamaktadır. Bu nedenle de bu içeriklerle ilgili sorumluluk almamız da söz konusu değildir. Bu sayfaların sorumluluğu her zaman o linklerin hizmet vericisi ya da işletmecisine aittir. Bu sayfalar link verilme esnasında muhtemel bir yasal ihlale karşı denetlenmiştir. Yasal ihlal bulunan link içerikleri link verme sırasında fark edilmemiştir. Link verilmiş sayfaların devamlı içerik denetimi ise herhangi somut bir yasal ihlal olmadan mümkün olamamaktadır. Ancak yasal ihlallerin bildirilmesi halinde bu tür linkler derhal kaldırılacaktır.


Tüm veriler güvence kapsamı dışında yer alır. Buna söz konusu web sitesinde yapılan farklı cihazlara ait fiyat teklifleri (hesaplama örnekleri) dâhildir.

Batarya Yasası ile ilgili açıklamalar (BattG)

Teklifin akü ve bataryaları kapsaması halinde kullanılan batarya ya da aküleri yasalar uyarınca özel olarak imha etmekle sorumlu olursunuz. Lütfen bunları kamusal bir toplama noktasına ya da işlem yapılan yere bizzat teslim ediniz. Bizden aldığınız batarya ve aküleri karşılıksız geri verebilirsiniz. Zararlı madde içeren batarya ya da aküler üzeri çizilmiş bir çöp bidonu ve söz konusu zararlı maddeyi ifade eden işaretle (örneğin "Cd" karşılığı Kadmiyum, "Pb" kurşun, "Hg" cıva için) etiketlenmiştir. Bu veriler size ayrıca ürün teslimat belgeleriyle birlikte sunulmuştur.
 

shr-germany verwendet Cookies, um unseren Service ständig zu verbessern. Klicken Sie eine beliebige Stelle oder auf „OK“, um zuzustimmen und die Services von shr-germany weiterhin zu nutzen. Verwalten Sie Ihre Daten in den Cookie-Einstellungen.